Tarot

Tarot

Dessa kort har varit mina kompisar i säkert 30 år. Det som en gång startade som en lek blev till hobby och allt eftersom tiden gick insåg jag att det fanns substans i vad korten förmedlade. Då kändes det rätt att arbeta med dem.

Inför en konsultation ber jag kunden att konkretisera sina frågor. När jag riktas in på ett område vet jag när korten är lagda att svaret berör kundens t ex tidigare liv. Genast blir min träffsäkerhet betydligt bättre. Dessutom behöver ingen lämna ut sig genom att ge mig större insyn i deras privatliv än vad de själva önskar.