Astro-Psykologi

Astro-Psykologi

Att se in i framtiden och titta närmre på de personer och situationer som berör dig gör jag bäst tillsammans med Tarotkorten eller kontakt med Andra sidan.

Men att förstå vem vi är, på djupet. Att se styrkor och svagheter i vår person och hur vi blivit påverkade av mamma och pappa ser man bäst med hjälp av horoskopet. Här visas även våra karmiska livsläxor och de områden vi kan expandera inom.

Så här ser det ut:

Vi har alla 12 planeter som ligger i olika, ibland samma hus. Husen är de 12 tårtbitar som man ser i horoskopet. Även husen har så kallade styrare.

De 12 planeterna:

  • Solen – ligger i det tecken vi är födda i och beskriver vår grundpersonlighet
  • Merkurius – visar hur vi kommunicerar
  • Månen – visar hur vi fungerar käslomässigt
  • Venus – visar vad vi älskar
  • Mars – den grundenergi vi har att tillgå
  • Jupiter, Pluto och Saturnus kallas oftast Generationsplaneter för de rör sig så sakta att de kan ta flera år att röra sig från ett hus till ett annat

Och husen då, jo de styrs av varsitt stjärntecken. Enligt följande:

  • Hus 1 Väduren
  • Hus 2 Oxen
  • Hus 3 Tvillingen
  • Hus 4 Kräftan osv.

Sammantaget ger dessa aspekter oss möjlighet att definiera personligheten.

Det blir en mycket trevlig present till er själva som förälder eller goda vänner som nyss blivit det. Ett roligt facit att ta fram då och då under åren framöver

Vad behövs för en konsultation? Dag, tid och den ort där du föddes!

Välkommen med eventuella frågor.